Kalírna

Naše společnost má dlouholetou praxi v tepelném zpracování materiálů. Naše kalírna funguje nejen pro vlastní potřeby firmy, ale i pro externí zákazníky

 Přehled nabízených služeb

 

KALENÍ

1. Kalení v ochranné atmosféře

Zařízení : víceúčelová komorová pec s kombinovanou kalící komorou s ochrannou atmosférou
Rozměry vsázky : 860 x 560 x 370 mm
Max. hmotnost vsázky : 350 kg
Operace : kalení, cementování,popouštění, zušlechťování
Typy materiálů : oceli třídy 12-19 určené ke kalení s ochlazováním do oleje

2. Kalení ve vakuu

Zařízení : víceúčelová vakuová kalící pec s nuceným chlazením plynem
Rozměry vsázky : 900 x 600 x 900 mm
Max. hmotnost vsázky : 500 kg
Operace : kalení, popouštění, zušlechťování
Typy materiálů : nástrojové a rychlořezné oceli s ochlazováním na vzduchu

 

Kalírna NAREX Ždánice

 

LABORATORNÍ PRÁCE

- měrení tvrdosti ( HRc,HV,HB)
- analýza chemického složení materiálu spektrometrem

TRYSKÁNÍ

- tryskací komora je tlakovzdušné zařízení k pískování malých a středních dílů

ROVNÁNÍ

- rovnání materiálu plamenem
- rovnání materiálu pod lisem

PORADENSTVÍ

- odborná konzultace
- návrh tepelného zpracování
- graf průběhu kalení ve vakuu

SVOZOVÁ SLUŽBA

- firemní vůz
- přepravní služby

 

KONTAKT

Tomáš Šťastný
tel : +420 518 607 180
mobil : +420 733 651 853
email : kalirna@narexzd.cz