O nás

Společnost NAREX Ždánice, spol. s r.o. se specializuje zejména na výrobu závitníků z výkonných a vysoce výkonných rychlořezných ocelí a je dnes jejich největším výrobcem v České republice a jedním z největších výrobců v Evropě.

NAREX Ždánice - pohled na firmuStandardní výrobní sortiment obsahuje závitníky strojní, tvářecí, maticové a závitníky sadové, soupravy závitořezných nástrojů a závitové kruhové čelisti. Vedle standardního sortimentu vyrábí na zakázku dle požadavků zákazníků také speciální závitořezné nástroje a závitové kalibry. V moderní kalírně se provádí, kromě tepelného zpracování vlastních výrobků, také tepelné zpracování součástí dodaných zákazníkem.

 NAREX Ždánice, spol. s r.o. je tedy tradiční a stabilní strojírenská firma, vlastněná výhradně českými vlastníky a hrdá na tradici českého strojírenství. Veškerá produkce je vyráběna v sídle firmy ve Ždánicích.

Operace broušení závitůV současné době je téměř 70% produkce dodáváno na zahraniční trhy. Mezi hlavní prodejní teritoria patří zejména Německo, Itálie, Španělsko, Turecko, Maďarsko, Rakousko, Nizozemí a Rusko.Významné zákazníky má společnost i mimo Evropu, např. v Brazílii. V poslední době se nám daří úspěšně pronikat i na asijské trhy, zejména do Číny a Vietnamu.  Úspěch na trhu je dán neustálým zvyšováním kvality vyráběné produkce a zvyšováním kvality všech procesů. Systém managementu jakosti je certifikován v oboru „Vývoj a výroba závitořezných nástrojů, tepelné zpracování kovů“. V současnosti dle evropské normy EN ISO 9001:2008.

Samozřejmostí jsou pro nás dlouhodobé a neustálé investice do výrobních a obslužných technologií. V posledních letech jsme velmi úspěšní v získávání dotací z fondů Evropské unie, zejména v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. V rámci tohoto programu jsme již získali dotace v objemu více než 50 miliónů Kč.Masivní modernizací však není sledován jen růst produktivity práce. Jedním ze základních kritérií je i vliv těchto technologií na životní prostředí. Velký důraz je kladen na to, aby nově pořizované technologie přinášely menší spotřebu neobnovitelných zdrojů, menší produkci odpadů a byly šetrnější ke všem složkám životního a pracovního prostředí.

Protože je zřejmé, že samotné technologické investice nepřinesou požadované efekty, je nedílnou součástí celkového rozvoje firmy i rozvoj zaměstnanců. Spojení moderních technologií, správně nastavených procesů a kvalifikovaných pracovníků je základním kamenem úspěšného podnikání. V současnosti má společnost 165 zaměstnanců a jejich rozvoj je chápán jako nepřetržitý a nezbytný proces. V této oblasti existuje několik úspěšně ukončených a v současnosti realizovaných projektů.

Technické měření závitníkůNašim základním strategickým cílem je stát se jedním z nejprestižnějších světových výrobců závitořezného nářadí, zejména závitníků. Velmi dobře si uvědomujeme, že k získání takovéto prestiže nevede jen snaha o zvyšování obratu a snižování nákladů. Dokonce i nepochybně velmi důležitý důraz na růst kvality produktu nepostačí. Zřetelně vnímáme, že v celosvětovém měřítku rychle roste vliv ekologického a etického rozměru podnikání. Víme, že nestačí mít pouze kvalitní a konkurenceschopný produkt. Tento trend považujeme za nepochybně správný a snažíme se ho sledovat.

NAREX Ždánice, spol. s r.o. chce vystupovat jako prestižní a dlouhodobě stabilní zaměstnavatel a tuto prestiž neustále posilovat. Rovněž chce dokázat, že i v malém městečku může působit mezinárodně uznávaná firma a že výroba vysoce kvalitních a vysoce výkonných závitníků v České republice bude vždy spojována s našim regionem a se Ždánicemi.

Galerie