Politika kvality

01 Zkvalitňovat obousměrnou komunikaci se zákazníkem, zrychlit reakci na jeho potřeby a to zejména pomocí nástrojů moderních internetových technologií
02 Zajistit nepřetržitý růst kvality našich výrobků a služeb. Zaměřit se na rozšiřování poprodejních služeb zákazníkovi
03 Neustále zlepšovat a optimalizovat systém plánování výroby a zásob s cílem maximálně zkrátit dodací lhůty
04 Ve výrobě neustále zvyšovat podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou, schopných konkurovat výrobkům předních světových výrobců. Těmto výrobkům dát maximální prioritu i ve vývojových projektech
05 Neustále modernizovat technologický park tak, abychom mohli stabilně vyrábět kvalitu srovnatelnou se špičkovými světovými výrobci
06 Zlepšovat motivační systém, systém vzdělávání a hodnocení pracovníků
07 Budovat image společnosti jako jednoho z předních světových výrobců a atraktivních zaměstnavatelů v rámci regionu
08 Neustále racionalizovat a zdokonalovat systém řízení kvality