Politika kvality

POLITIKA KVALITY ZA ROK 2018

Zkvalitňovat obousměrnou komunikaci se zákazníkem, zrychlit reakci na jeho potřeby a to zejména pomocí nástrojů moderních internetových technologií

Zajistit nepřetržitý růst kvality našich výrobků a služeb. Zaměřit se na rozšiřování poprodejních služeb zákazníkovi

Neustále zlepšovat a optimalizovat systém plánování výroby a zásob s cílem maximálně zkrátit dodací lhůty

Ve výrobě neustále zvyšovat podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou, schopných konkurovat výrobkům předních světových výrobců. Těmto výrobkům dát maximální prioritu i ve vývojových projektech

Neustále modernizovat technologický park tak, abychom mohli stabilně vyrábět kvalitu srovnatelnou se špičkovými světovými výrobci

Zlepšovat motivační systém, systém vzdělávání a hodnocení pracovníků

Budovat image společnosti jako jednoho z předních světových výrobců a atraktivních zaměstnavatelů v rámci regionu

Neustále racionalizovat a zdokonalovat systém řízení kvality