Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Také Vás rozčiluje všudypřítomný odpad? PET lahve, plechovky, sáčky, papír atd. A taky nerozumíte tomu, když někdo vyhodí cokoli kamkoli, jenom ne do koše či sběrného dvora?

V úterý dne 16. 4. 2019 naše firma zorganizovala dobrovolnickou akci, pod záštitou neziskové organizace Ukliďme svět – ukliďme Česko, úklid okolí městečka Ždánic. Organizace nám zaslala rukavice a pytle. Už jsme nemohli jen nečinně přihlížet!

Skupina dobrovolníků z naší firmy se rozhodla, že uklidí alespoň část odpadu v okolí města. Nevěděli jsme do čeho jdeme! Dohromady se nás sešla jen hrstka zaměstnanců. Proto jsme uklidili menší oblast. Zato pořádně!

 
Skupina dobrovolníků na začátku akce.

Jedna skupina začala s úklidem v lese a druhá si vzala do parády cyklostezku a silnici směrem do Ždánic okolo čističky odpadních vod. A nestačili jsme zírat. Lidé vyhodí opravdu všechno, co nepotřebují. Jen nechápeme, proč do přírody? Nacházeli jsme nejvíce PET lahví, ale nechyběla ani stará lednička, spodní prádlo, pneumatiky, koberce, nádoby s olejem apod.


Hromadná porada.

Po náročném úklidu jsme si veškerý nasbíraný odpad svezli do firmy a zvážili, vytřídili a zlikvidovali. Následovala přislíbená odměna. Poseděli jsme společně v místní restauraci.

Byli bychom rádi, kdyby lidem více záleželo na čistotě životního prostředí, aby nepohazovali odpad kolem sebe a snažili se udržovat pořádek. Jsme firma, která se snaží být šetrná k životnímu prostředí. Třídíme odpad a používáme přípravky, které nezatěžují životní prostředí.


Výsledek.

Chtěli bychom uklidit i další vytipovaná místa ve Ždánicích, proto bychom ocenili, kdyby se k nám příště přidalo více lidí z široké veřejnosti.

Každý musíme začít u sebe.
Vězte, dává to smysl.

Team NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Nahlédněte do galerie.
Přikládáme video z akce.

Galerie