EN ISO 14001:2015


Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na šetrnost výroby k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj, byl v naší společnosti vybudován
systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2015.

Tento systém byl v červnu 2019 úspěšně certifikován společností
TÜV NORD CERT GmbH Essen.